تفاوت میان نسخه‌های «الگو:اقوام و طایفه‌های استان سیستان و بلوچستان»

بدون خلاصه ویرایش
جز
* پهلوان
* پهلوانی
* پیری
* تاتار
* تاج محمدی
* تجگی
* تاجی
* جان آبادی
* جاویدان
* جدیدالاسلام
* جر
* [[راهداری (طایفه)|راهداری]]
* رامرودی
* رخ فروز
* رزمی
* زابلی
* سموری
* سیاه سر
* شهدادی
* [[شهرکی]]
* شهری
* عرب
* عربی
* عسکری
* علم
* علی صوفی
* [[فخیره]]
* فراهی
* فیروزی
* فیروز کوهی
* قروت خوار
* [[قزاق (طایفه)|قزاق]]
* [[ماهککی]]
* مختاری
* ملا الهی
* ملاشاهی
* [[میر (طایفه)|میر]]
* میر بهاالدین
* میر پور
* میر تیموری
* میر خزیمه
* میر زنده دل
۲۱۵

ویرایش