تفاوت میان نسخه‌های «اختیار»

به نسخهٔ 27331222 ویرایش InternetArchiveBot برگردانده شد. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 27331222 ویرایش InternetArchiveBot برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== فلسفه غرب ==
سوالات اصلی این است که آیا ما بر فعالیت‌هایمان کنترل می‌کنیم یا خیر، و اگر این چنین است چه نوع کنترلی و به چه میزان. این سوالات پیش از استقرار اولیه یونان پرسیده شد و برخی از فیلسوفان مدرن (به عنوان مثال، Chrysippus) از کمبود پیشرفت در تمام این قرن‌ها شکایت می‌کنند.<ref name=Nagel>{{cite book |title=The Viewm00View From Nowhere |author=Thomas Nagel |chapter=Freedom |quote=Nothing that might be a solution has yet been described. This is not a case where there are several possible candidate solutions and we don't know which is correct. It is a case where nothing believable op09ohas (to my knowledge) been proposed. |isbn=978-0-19-505644-0 |year=1989 |publisher=Oxford University Press |page=112 |chapter-url=https://books.google.com/books?id=5cryOCGb2nEC&pg=PA112}}</ref><ref name=Searle>{{cite book |title=Freedom and Neurobiology: Reflections on Free Will, Language, and Political Power |chapter=The problem of free will |quote=The persistence of the traditional free will problem in philosophy seems to me something of a scandal. After all these centuries...it does not seem to me that we have made very much progress. |author=John R Searle |chapter-url=https://books.google.com/books?id=yL7BZ-UibFQC&pg=PA37 |page=37 |isbn=978-0-231-51055-4 |publisher=Columbia University Press |year=2013}}</ref>
has (to my knowledge) been proposed. |isbn=978-0-19-505644-0 |year=1989 |publisher=Oxford University Press |page=112 |chapter-url=https://books.google.com/books?id=5cryOCGb2nEC&pg=PA112}}</ref><ref name=Searle>{{cite book |title=Freedom and Neurobiology: Reflections on Free Will, Language, and Political Power |chapter=The problem of free will |quote=The persistence of the traditional free will problem in philosophy seems to me something of a scandal. After all these centuries...it does not seem to me that we have made very much progress. |author=John R Searle |chapter-url=https://books.google.com/books?id=yL7BZ-UibFQC&pg=PA37 |page=37 |isbn=978-0-231-51055-4 |publisher=Columbia University Press |year=2013}}</ref>
 
از سویی انسان دارای یک احساس قوی برای آزادی می‌باشد، که ما را به این باور می‌رساند که ما اراده آزاد داریم.<ref>{{cite book |title=Free Will and Consciousness: A Determinist Account of the Illusion of Free Will |url=https://books.google.com/books?id=TvvaM77QC44C&pg=PA8#v=onepage |page=8 |author=Gregg D Caruso |isbn=978-0-7391-7136-3 |year=2012 |publisher=Lexington Books| quote=One of the strongest supports for the free choice thesis is the unmistakable intuition of virtually every human being that he is free to make the choices he does and that the deliberations leading to those choices are also free flowing..}}</ref><ref>{{cite book |title=Freedom of choice affirmed |author=Corliss Lamont |publisher=Beacon Press |year=1969 |page=38 |url=https://books.google.com/?id=iWu4AAAAIAAJ&q=%22+the+unmistakable+intuition+of+virtually+every+human+being%22}}</ref> از سوی دیگر، احساس بصری اراده آزاد می‌تواند به اشتباه گرفته شود.<ref name=Baumeister2 /><ref name=Clark>{{cite journal|author=TW Clark |title=Fear of mechanism: A compatibilist critique of ''The Volitional Brain''. |quote=Feelings or intuitions ''per se'' never count as self-evident proof of anything. |journal=Journal of Consciousness Studies |volume=6 |issue=8–9 |pages=279–93 |year=1999 |url=http://www.ingentaconnect.com/content/imp/jcs/1999/00000006/f0020008/979}} Quoted by Shariff, Schooler & Vohs: ''The hazards of claiming to have solved the hard problem of free will'' For full text on line see [http://www.naturalism.org/fearof.htm this] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130505091649/http://naturalism.org/fearof.htm |date=2013-05-05}}.</ref>
 
=== جبرگرایی عملی ===
این ایده که همه چیز ناشی از شرایط پیشین است و این امر غیرممکن است که هر چیز دیگری اتفاق بیفتد<ref name="DD1" /> در شایع‌ترین شکل، جبرگرایی عملی (یا علمی)، حوادث آینده با رویدادهای گذشته و حال، همراه با قوانین طبیعت ضروری است. چنین گزیده‌ای گاهی اوقات توسط آزمایش فکر فاسد [[لاپلاس]] نشان داده می‌شود. تصور کنید یک وجود که تمام حقایق مربوط به گذشته و حال را می‌داند و همه قوانین طبیعی می‌داند، جهان را اداره می‌کنند. اگر قوانین طبیعت مشخص بود، پس چنین وجودی قادر به استفاده از این دانش برای پیش‌بینی آینده، تا کوچکترین جزئیات است.<ref>Fischer, R.M. (1994) ''The Metaphysics of Free Will'', Oxford:Blackwell</ref><ref>Bok, H. (1998) ''Freedom and Responsibility'', Princeton:Princeton University Press. {{ISBN|0-691-01566-X}}</ref>
 
=== جبرگرایی منطقی ===