تفاوت میان نسخه‌های «الگو:اصطلاحات ویژه در شاهنامه»

جز
الگو:اصطلاحات ویژه در شاهنامه
جز (الگو:اصطلاحات ویژه در شاهنامه)
جز (الگو:اصطلاحات ویژه در شاهنامه)
*[[ارژنگ دیو|ارژنگ]]
*[[پری (شاهنامه)|پری]]
*[[کرد (شاهنامه)|کُرد]]
*[[مرغ (شاهنامه)|مرغ]]
*[[آهرمن (شاهنامه)|آهرمن]]
|group2 =عبارت‌ها
|list2 =
*[[جشن سده (شاهنامه)|سده]]
*[[دیهیم (شاهنامه)|دیهیم]]
*[[عجم (شاهنامه)|عجم]]