تفاوت میان نسخه‌های «گورو نانک»

جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
در [[گرانث صاحب]] آمده‌است:
 
{{نقل قول|از وداهای چهارگانه جویا شدم، در آن‌ها خدا را نیافتم. کتاب مسلمانان را خواندم، در آن خدا را ندیدم. در جویبارها و نهرها تن‌شویی کردم، و به شصت زیارتگاه سرکشیدم. در بیابان‌های سه عالم زیست کردم و از تلخ و شیرین آن‌ها چشیدم. مرز و بوم‌های هفت‌گانه این جهان را دیدم و آسمان بالای آسمان‌ها را، و من به شما می‌گویم، که دیندار آن کس کس است که خدا را باور داشته باشد و نیکی کند؛ به یقین پاداش دوچندان خواهد آورد و به سلامت خواهد زیست.}}
 
=== نظام کاستی ===