فتیشیسم مو: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
'''فتشیسم مو''' یا '''پارتیشنالیسم مو''' به انگلیسی:(fetishsm hair) به عنوان یک نوع انحراف جنسی شناخته می شود که یک نوع جسم گرایی یا همان شی پرستی است که در ان فرد با لمس کردن،مشاهده موی طرف مقابل به برانگیختگی جنسی می رسد.ممکن است بر موهای سر یا موهای سینه یا حتی زیر بغل نیز فرد مقابل به تحریک جنسی برسد. همچنین ممکن است در رابطه جنسی فرد با عشق و علاقه زیبایی موهای شریک جنسی خود را نوازش یا از رابطه جنسی خود زاضی تر باشد که این انر با فتیشسم مو متفاوت است .<ref>{{Cite journal|date=2003-06-11|title=Handbook of Clinical Sexuality for Mental Health Professionals|url=http://dx.doi.org/10.4324/9780203490327|doi=10.4324/9780203490327}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=EBSCOhost Login|نشانی=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=24409857&site=ehost-live|وبگاه=search.ebscohost.com|بازبینی=2019-12-14}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Parfitt|first=Anthony|date=2007-03-01|title=Fetishism, Transgenderism and the Concept of ‘Castration’|url=https://doi.org/10.1080/02668730601181119|journal=Psychoanalytic Psychotherapy|volume=21|issue=1|pages=61–89|doi=10.1080/02668730601181119|issn=0266-8734}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Otto Fenichel - Wikipedia|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Fenichel|وبگاه=en.wikipedia.org|بازبینی=2019-12-14|کد زبان=en}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Scorolli|first=C.|last2=Ghirlanda|first2=S.|last3=Enquist|first3=M.|last4=Zattoni|first4=S.|last5=Jannini|first5=E. A.|date=2007-08|title=Relative prevalence of different fetishes|url=https://www.nature.com/articles/3901547|journal=International Journal of Impotence Research|language=en|volume=19|issue=4|pages=432–437|doi=10.1038/sj.ijir.3901547|issn=1476-5489}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Heels are the world's No 1 fetish - Science, News - The Independent|نشانی=https://web.archive.org/web/20080520112041/http://news.independent.co.uk/world/science_technology/article2303022.ece|وبگاه=web.archive.org|تاریخ=2008-05-20|بازبینی=2019-12-14}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Jędrowiak|first=Patryk|date=2015-02-01|title=Agnieszka Bryc, Izrael 2020 skazany na potęgę?, Poltext, Warszawa 2014, ss. 268.|url=http://dx.doi.org/10.14746/ps.2015.1.33|journal=Przegląd Strategiczny|volume=5|issue=8|pages=447|doi=10.14746/ps.2015.1.33|issn=2084-6991}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Heels are the world's No 1 fetish - Science, News - The Independent|نشانی=https://web.archive.org/web/20080520112041/http://news.independent.co.uk/world/science_technology/article2303022.ece|وبگاه=web.archive.org|تاریخ=2008-05-20|بازبینی=2019-12-14}}</ref>
 
https://books.google.com/books?id=egIL8hMUJVsC&pg=PA155