استخوان پاشنه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
MeshNumber = A02.835.232.043.300.710.300 |
}}
استخوان پاشنه یا کالکانئوس (Calcaneus) دربزرگترین ناحیهاستخوان پاشنه[[مچ پا]] قراریا داردتارسال می باشد. [[تاندون آشیل]] به خلف این استخوان می‌چسبد.
 
'''کالکانئوس''' در قدام با استخوان [[کوبوئید]] و در ناحبه فوقانی با استخوان [[تالوس]] مفصل میشود.
پای انسان مجموعاً از ۲۶ استخوان تشکیل شده است. دو استخوانی که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان‌های [[قاپ]] و استخوان پاشنه پا را روی هم رفته پشت پا می‌نامند. جلوتر از این دو استخوان گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر قرار دارند که به مجموع این هفت استخوان [[استخوان‌های مچ پا]]می‌گویند.
 
پای انسان در ناحیه مچ وپا پایینتر مرکب ازشامل هفت استخوان می‌باشد که بزرگ‌ترین آن استخوان پاشنه بوده و تا حدودی بیشترین وزن بدن را نیز تحمل می‌کند و در بخش ابتدای پا، پیش از قوس آن قرار دارد. ساختارش نسبتاً به شکل [[مکعب مستطیل]] است و در اطراف آن بست‌ها (رباط‌ها) و عضله‌های زیادی واقع شده‌اند. چنانچه در این استخوان، یک زائده خرد پدیدار گردد،گردد(خار پاشنه) می تواند دردناک شده و نهایتاً [[راه رفتن]] را مختل می‌سازد.
 
== نگارخانه ==