تفاوت میان نسخه‌های «مقیاس‌های بزرگ و کوچک (سیستم نامگذاری اعداد بزرگ)»

بدون خلاصه ویرایش
[[گروه بندی اعداد]] به دو صورت انجام می‌شود:
 
# مقیاس کوچک (کشور های انگلیسی زبان، کشورعرب های عربی،زبان، برزیل، و سایر کشور ها) که بر اساس توانی از یک هزار است.
# مقیاس بزرگ (کشور های اروپایی، مثل فرانسوی زبان، اسپانیولی زبان--غیر از اسپانیولی با فرهنگ انگلیسی مثل مجمع الجزایر پورتوریکو) که بر اساس توانی از یک میلیون است.