تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال ردینگ»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|جوراب۱ = 003cc3
|الگوی دست چپ۲ = _reading1920a
|الگوی بدن۲ = _reading1920a
|الگوی دست راست۲ = _reading1920a
|الگوی شلوارک۲ =
کاربر ناشناس