تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال ردینگ»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی بدن۱ =_reading1920h
|الگوی دست راست۱ =_reading1920h
|الگوی شلوارک۱ = _reading1920h
|الگوی جوراب۱ =_whitetop
|دست چپ۱ = 0000FF
|الگوی بدن۲ = _reading1920a
|الگوی دست راست۲ = _reading1920a
|الگوی شلوارک۲ = _reading1920a
|الگوی جوراب۲ =
|دست چپ۲ = ۰۰۰۰۰۰
کاربر ناشناس