تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال ردینگ»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی دست راست۲ = _reading1920a
|الگوی شلوارک۲ = _reading1920a
|الگوی جوراب۲ = _reading1920a
|دست چپ۲ = ۰۰۰۰۰۰
|بدن۲ = ۰۰۰۰۰۰
کاربر ناشناس