تفاوت میان نسخه‌های «دالان مچ دست»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
== منابع ==
{{پانویس}}
 
*
https://radiopaedia.org/articles/carpal-tunnel?lang=us
* https://radiopaedia.org/articles/carpal-tunnel-syndrome-1?lang=us
 
[[رده:ایمنی و بهداشت شغلی]]