تفاوت میان نسخه‌های «لنبک»

۱٬۱۹۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
جز
لنبک
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{دیگر شخصیت‌های شاهنامه}}+املا+)
جز (لنبک)
'''لُنْبَک''' در [[شاهنامه]] نام مردی است فقیر و تنگدست امّا جوانمرد و بخشنده، که از راه آبکشی (<ref>حمل مشک آب و فروش آب به رهگذران)</ref> روزگار می‌گذرانید. [[بهرام گور]] چون شرح سخاوت و گشاده‌دستی لنبک را علی‌رغم فقر و تنگدستی‌اش شنید، برای آزمودن او فرمان داد تا در شهر کسی از وی آب خریداری نکند. سپس خود در هیئت سرداری که از سپاه ایران دور مانده‌است، به [[سرا]]ی لنبک شتافت و از وی خواست تا او را بپذیرد.
{{شعر}}
 
{{ب|ببُد شاد '''لنبک''' ز آواز اوی|وزان خوب گفتار دمساز اوی}}
[[بهرام گور]] چون شرح سخاوت و گشاده‌دستی '''لنبک''' را علی‌رغم فقر و تنگدستی اش شنید، برای آزمودن او در شهر فرمان داد تا کسی از وی آب خریداری نکند. سپس خود در هیئت سرداری که از سپاه ایران دور مانده‌است، به [[سرا]]ی لنبک شتافت و از وی خواست تا او را بپذیرد.
{{پایان شعر}}
 
==نتیجه کردار لنبک==
'''لُنبَک'''بهرام بیسوار آنکهبر بدانداسبی کهلاغر بهرام،و شاهنحیف ایراندر خانه لنبک را کوبید و لنبک بی آنکه بداند او است،کیست، وی را پذیرا گشت. روز نخست تمام درآمد آبکشی خویش را خرج وی کرد. روز دوّم چون کسی از او آب نمی‌خرید،نخرید، پیراهن خویش را بفروختفروخت و بساطتا پذیرایی از بهراممهمان را فراهم ساخت؛نماید؛ و سرانجام روز سوّم مشک آب خود را (<ref>که تنها وسیلهٔ کار و کسبش بود)</ref> گرو نهاد و به خواهش و تمنّا از بهرام خواست تا دو هفته‌ای دیگر نیز در سرایمهمان او بماند،باشد، که بهرام نپذیرفت.
 
بهرام سپس از سرای '''لنبک آبکش''' به خانهٔخانه [[براهام]] ِ[[جهود]] رفت که با وجود توانگری مردی سخت خسیس و لئیم بود، امّا این مرد فرومایهو بهرام را به سختی در دالان خانه‌اش جای داد، او را هیچ خوراک و نوشیدنینوشابی نداد و به رُفتن (جارو کردن) سرگین اسباسبش نیز وادارشپیمان ساختگرفت. بامداد روز بعد، چون شاه به دربار بازگشت، فرمان داد تا لنبک و براهام را به دربار احضار نمایند، آنگاه پادشاه دستور داد اموال و دارایی‌ براهام را ستانده و همه را به لنبک و دیگر درویشان و تهیدست تقسیم نمایند. [[فردوسی]] در شاهنامه اینگونه به توصیف لنبک سخاوت پیشه پرداخته‌است:
 
بامدادان، چون شاه به کاخ و بارگاه خویش بازگشت، فرمان داد تا لنبک و براهام را به بارگاه خواندند و اموال و دارایی‌های براهام را ستانید و همه را به لنبک و درویشان و تُهیدستان دیگر بخشید.
 
[[فردوسی]] در شاهنامه اینگونه به توصیف لنبک سخاوت پیشه پرداخته‌است:
{{شعر}}
{{ب|به آزادگی '''لنبک''' آب کَشکش|به آرایش [[خوان]] و گفتار خَوشخوش<ref> پارسی نگاشتهٔنگاشته شاهنامهٔ فردوسی، صفحه: ۷۵۲</ref>}}
{{پایان شعر}}
.....
{{شعر}}
{{ب|چو بنشست بهرام، '''لنبک''' دوید|یکی شهره [[شطرنج]] پیش آورید}}
{{ب|یکی کاسه آورد پر خوردنی|بیاورد هر گونه آوردنی}}
{{ب|به [[بهرام گور|بهرام]] گفت ای گرانمایه مرد|بنه مهرهٔ بازی از بهر خَوَرد}}
{{پایان شعر}}
 
== بازنویسی ==
موضوع این داستان از شاهنامه بارها بوسیلهٔ نویسندگان مختلفی به [[نثر]] کشیده شده است. آخرین بازنویسیِ این داستانِ شاهنامه را [[میرجلال الدین کزازی]] در انتشارات همشهری به انجام رسانده است.<ref>http://www.hamshahri.org/news-90479.aspx{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot}} همشهری</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
* [[شاهنامه]]
 
== پانویس ==
 
== منابع ==
* ش‍اه‍ن‍ام‍ه [[فردوسی|ح‍ک‍ی‍م اب‍وال‍ق‍اس‍م ف‍ردوس‍ی‌]] ب‍راس‍اس ن‍س‍خ‍ه م‍ع‍ت‍ب‍ر م‍س‍ک‍و و م‍ق‍اب‍ل‍ه ب‍ا ن‍س‍خ‍ه ژول م‍ول / م‍ق‍دم‍ه [[حسین الهی قمشه‌ای|ح‍س‍ی‍ن م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ال‍ه‍ی‌ق‍م‍ش‍ه‌ای‌]] ؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح ، ف‍ره‍ن‍گ ل‍غ‍ات و م‍ق‍اب‍ل‍ه ن‍اه‍ی‍د ف‍رش‍ادم‍ه‍ر. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د(ص)، نوبت چاپ سوم زمستان ۱۳۷۹. {{شابک|۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵}}
* شاهنامهٔ فردوسی
* پارسی نگاشتهٔ شاهنامه، نگارش: فرانک دوانلو، انتشارات آهنگ قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۷ (با تغییر و ساده‌سازی نثر)
 
== پیوند به بیرون ==
{{دیگر شخصیت‌های شاهنامه}}
* [[{{شاهنامه]]-خرد}}
* [http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_5/sh3/sh3_p_11.html داستان بهرام گور و براهیم و لنبک به نثر در ماهنامهٔ نی]
 
{{دیگر شخصیت‌های شاهنامه}}
[[رده:شخصیت‌های شاهنامه]]
[[رده:داستان‌های شاهنامه]]