تفاوت میان نسخه‌های «ساسانیان در شاهنامه»

Goodarz Irani صفحهٔ ساسانیان در شاهنامه را به ساسانیان (شاهنامه) منتقل کرد: نا مناسب
(Goodarz Irani صفحهٔ ساسانیان در شاهنامه را به ساسانیان (شاهنامه) منتقل کرد: نا مناسب)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)