تفاوت میان نسخه‌های «جنگ‌های ایران و روم»

1 ویرایش 151.239.133.62 (بحث) خنثی‌سازی شد. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(1 ویرایش 151.239.133.62 (بحث) خنثی‌سازی شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
{{Infobox military conflict
| conflict = جنگ‌های ایران و روم
| result = پیروزیوضع ایرانموجود قبل از جنگ
| partof =
| image =Byzantine and Sassanid Empires in 600 CE.png