تفاوت میان نسخه‌های «تبارنامه ساسانیان»

جز
اصلاح ارقام
جز (اصلاح ارقام)
خاندان ساسان از خاندان‌های جنوب غربی ایران بودند که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی بر ایران فرمان راندند، تا اینکه در [[حمله اعراب به ایران]] سرنگون شدند. پس از سقوط آنها، بازماندگانشان، یا حداقل کسانی که ادعا می‌کردند از تبار این خاندان هستند، بر گوشه و کنارهایی از ایران فرمان راندند که [[سلسله دابویه]]، [[پادوسبانیان]]، [[شروان‌شاهان]] از آن جمله هستند.همچنین [[پیروز سوم]] فرزند یزدگرد در سال ۶۵۸ میلادی و پس از او فرزندش [[نرسی (نوه یزدگرد سوم)]] در سال ۶۷۹ میلادی [[دولت پارسی زرنگ]] را در [[سیستان]] تاسیس و تا مدتی به نام [[یزدگرد سوم]] سکه ضرب می کردند.
 
== تبارنامه ==
۲۱۵

ویرایش