تفاوت میان نسخه‌های «مدرسه عالی شهید مطهری»

بدون خلاصه ویرایش
| بنیانگذار = [[میرزا حسین خان سپهسالار]]
| رئیس = [[محمد امامی کاشانی]]
| هیئت امناء = [[محمد امامی کاشانی]]، [[غلامحسین ابراهیمی دینانی]]، [[سید مصطفی محقق داماد]]،‌ مسعودمحمد اوسطی،روشن، سید ابوالقاسم نقیبی، سید صادق موسوی
| معاون آموزشی = ابوالقاسم نقیبی
| معاون پژوهشی = محسن رحمانی تبار
| معاون دانشجویی = عبدالرضا فرخ
| هیئت علمی =
| کاردانی =
| فضای آموزشی =
| شهر = [[تهران]]، ایران
| ارائه دهنده رشته‌های = فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق خانواده، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، شیعه شناسی، فلسفه تطبیقی، کلام اسلامی و روانشناسی اسلامی
| وب‌سایت = {{پیوند وب|motahari.ac.ir}}
| نام مستعار =
۶۸

ویرایش