تفاوت میان نسخه‌های «بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== روستاها ==
روستاهای بخش مرکزی شهرستان قصر شیرین:<ref>[http://www.sci.org.ir/content/userfiles/_census85/census85/natayej/abadifil/05.xls درگاه ملی آمار]</ref>
** دهستان الوند
 
خسروی،
نی پهن سیفاله
نی پهن عبداله
امام حسن سفلی
امام حسن علیا
امام حسن وسطی
بره بورانجیربان
کرکهرک
سیدسهراب
سید سعید
خسروی
سید داود
[[تازه اباد شیرعلی]]
گراوه نمره دو
کاربر ناشناس