تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:3000bax»

ببخشید چرا حساب من بسته است این شخص مهیار مهرنیا کیست دلیلتان برای ببستن من چیست ایا من تشابهی با این شخص دارم[[User talk:3000bax|<sup>بحث</sup><span style="color:#873636">B</span><span style="color:#36c">A</span><span style="color:#d33">X</span><span style="color:#fc3"></span>]] ‏ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)
:: {{پینگ|Ahmad252}} قربان رسیدگی کنید چرا حساب من بسته است مگر من شباهتی با این شخص دارم [[User talk:3000bax|<sup>بحث</sup><span style="color:#873636">B</span><span style="color:#36c">A</span><span style="color:#d33">X</span><span style="color:#fc3"></span>]] ‏ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۰۹ (UTC)
::: {{پینگ|Arash.pt}} قربان چرا حساب من را بسته اید [[User talk:3000bax|<sup>بحث</sup><span style="color:#873636">B</span><span style="color:#36c">A</span><span style="color:#d33">X</span><span style="color:#fc3"></span>]] ‏ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۱ (UTC)
۷۳

ویرایش