تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:3000bax»

:: {{پینگ|Ahmad252}} قربان رسیدگی کنید چرا حساب من بسته است مگر من شباهتی با این شخص دارم [[User talk:3000bax|<sup>بحث</sup><span style="color:#873636">B</span><span style="color:#36c">A</span><span style="color:#d33">X</span><span style="color:#fc3"></span>]] ‏ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۰۹ (UTC)
::: {{پینگ|Arash.pt}} قربان چرا حساب من را بسته اید [[User talk:3000bax|<sup>بحث</sup><span style="color:#873636">B</span><span style="color:#36c">A</span><span style="color:#d33">X</span><span style="color:#fc3"></span>]] ‏ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۱ (UTC)
:: :{{پینگ|Ahmad252}} چون مدیر هستند هرکار عشقشان کشید بکنند این کاربر یا مریض هستند یا مشکل خود شک بینی دارند ک مرا متهم کرده اند لطفا رسیدگی کنید من از این کاربر شکایت دارم و تا اخر هم پایبند شکایتم هستم ایشان مگر ک هستند ک حساب مرا ببنددن من نع شخص مهیار مهرنیا میشناسم نع ارتباطی دارم ب ایشان و این ب اصطلاح مدیرتان ک از مدیریت چیزی بارشان نیست لطفا پیگیر باشید یا مدیر بالاتر را معرفی کنید من شکایت دارم [[User talk:3000bax|<sup>بحث</sup><span style="color:#873636">B</span><span style="color:#36c">A</span><span style="color:#d33">X</span><span style="color:#fc3"></span>]] ‏ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۹ (UTC)
۷۳

ویرایش