تفاوت میان نسخه‌های «آزمون شخصیت مایرز–بریگز»

به نسخهٔ 26433292 ویرایش Aryanabdolahi برگردانده شد. (توینکل)
(به نسخهٔ 26433292 ویرایش Aryanabdolahi برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== ماده‌های آزمون MBTI ==
براساس پاسخ سوالات موجود، افراد به عنوان یکی از 16 نوع شخصیت شناخته می شوند. هدف MBTI این است که به پاسخ دهندگان اجازه دهد شخصیت خود را در جنبه های مختلف از جمله نقاط قوت ، ضعف ، ترجیحات شغلی، سازگاری با افراد دیگر و ... بیشتر کشف و درک کنند<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تست شخصیت شناسی مایرز - بریگز {{!}} آنلاین (MBTI)|نشانی=https://esanj.ir/myers-briggs-type-indicator-mbti|وبگاه=ای سنج|بازبینی=2019-12-20|کد زبان=fa}}</ref>. با انجام این آزمون شما متوجه می‌شوید که [[برونگرایی و درونگرایی|درون‌گرا]] هستید یا [[برونگرایی و درونگرایی|برون‌گرا،]] در جمع‌آوری اطلاعات شهودی هستید یا حسی، شخصیتی احساسی دارید یا منطقی و در سبک هدایت با جهان خارج ادراکی برخورد می‌کنید یا قضاوتی.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://talentyab.com/assessment/mbti.php|عنوان=✔️ تست شخصیت‌شناسی {{!}} تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)}}</ref>
 
این آزمون شخصیت تفاوت‌های روانشناسی را بر اساس چهار بخش متقابل یا [[دیکوتومی]] دسته‌بندی می‌کند که در نتیجه باعث ایجاد ۱۶ نوع تیپ شخصیتی می‌گردد. معمولاً این ۱۶ نوع با اشاره به حروف اول هر کلمه شناخته می‌شود.
افراد درونگرا( Introvert)
 
افراد درونگرا انرژی را از درون کسب می‌کنند و ارتباطاتدایره عمیقارتباطی ومحدودی محدوددارند. رابه برفعالیت‌های ارتباطاتذهنی گستردهمانند ومطالعه سطحیعلاقمند ترجیح می دهندهستند.
 
افراد برونگرا ( Extrovert)
 
افراد برونگرا انرژی را از دنیای بیرون کسب می‌کنند و نسبتدر بهتصمیم وقایع بیرونیگیری‌ها واکنش سریعتری دارند. لزوما ارتباطات گسترده ای ندارند ولی این نوع از ارتباطات را ترجیح می دهند.
 
افراد حسی ( sensor)
افراد شهودی ( intuitive)
 
افراد شهودی بیشتر از حس ششم خود بهره می‌گیرند. اینو افراد به اطلاعات حسی شانعلاقه فقطمند به اندازه ایچیزهایی که الگوهاباید وباشند، مدلهستند. هایاین کلیافراد تربیشتر راوقت تشخیصخود بدهندرا توجهرویاپردازی می‌کنند.
 
افراد احساسی( feeler)
 
افراد احساسی بیشتر تصمیمات خود را بر اساس احساس کلی ای که نسبت به موضوع دارند یا ارزش هایشاناحساساتشان می‌گیرند . فرد احساسی لزوما بیشتر تحت تاثیرتأثیر احساساتفیلم‌ها قرار نمی گیردیا... در تصمیم گیری افراد احساسی به اثرات تصمیم گیری بر شخص خودشان یا دیگران توجه میقرار کنندمی‌گیرد.
 
افراد متفکرمنطقی (thinker)
 
افراد متفکرمنطقی تصمیمات و قضاوات خود را بر اساس منطق قرار می‌دهند. این گروه ازا افراد بیش از توجه به تاثیر تصمیم هایشان بر خود یا دیگران بر تطابق آن تصمیم ها با اصول و معیارهای ثابت و منطقی متمرکز هستند.
 
افراد قضاوتی ( judger)
 
در تماس با دنیای خارج ابتدا کارکردهای قضاوت و تصمیم گیری خود یعنی احساس یا متفکر را بروز می دهند (برون ریزی می کنند).
 
افراد ادراکی ( perceiver )
 
در تماس با دنیای خارج ابتدا کارکردهای جمع آوری اطلاعات خود یعنی حسی یا شهودی را بروز می دهند (برون ریزی می کنند).
 
این تست از چهار مشرب زیر تشکیل شده‌است:
== منابع ==
{{پانویس}}{{یادکرد ویکی|عنوان =Myers-Briggs Type Indicator|پیوند =http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Myers-Briggs_Type_Indicator&oldid=583043741 |زبان =انگلیسی| بازیابی =۱۶ آذر ۱۳۹۲}}
[https://iksw.ir/test/%d8%b3%d9%86%d8%ae-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%af%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%85-mbti-stepi-formm/ توضیحات اولیه و تست MBTI Step I]
 
[[رده:آزمون روان‌شناسی]]
۲۴٬۷۰۸

ویرایش