تفاوت میان نسخه‌های «کشش ماهیچه»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(اشتباهات اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
جز
کشش ماهیچه شامل فعال شدن مکان‌های تنش زا در طول [[یاخته ماهیچه‌ای]] می‌باشد. در [[فیزیولوژی]]، کشش ماهیچه همیشه به معنای کوتاه شدن طول [[ماهیچه]] نمی‌باشد، زیرا کشش ماهیچه می‌تواند بدون ایجاد تغییر در طول ماهیچه نیز رخ دهد برای مثال به هنگام نگه داشتن کتاب یا وزنه‌ای سنگین در یک سطح ثابت. پایان کشش ماهیچه در ادامهٔ سست شدن ماهیچه رخ می‌دهد و شامل بازگشت مکان‌های تنش زا در طول یاخته ماهیچه‌ای به حالت تنش زایی اندک می‌باشد. کشش ماهیچه را بر اساس دو متغیر می‌توان تعریف نمود که شامل طول کشش و میزان تنش می‌باشند. بر این اساس کشش ماهیچه می‌تواند هم درازاهم‌درازا {{به انگلیسی| isometric}} یا هم تنشهم‌تنش {{به انگلیسی| isotonic}} باشد. کشش ماهیچه‌ای هم درازاهم‌درازا هنگامی رخ می‌دهد که درازای ماهیچه ثابت بماند، اما تنش آن تغییر کند. در مقابل، کشش ماهیچه‌ای هم تنشهم‌تنش هنگامی رخ می‌دهد که درازای ماهیچه تغییر کند، اما تنش آن ثابت بماند. در ادامه، اگر کشش ماهیچه منجر به کوتاه شدن درازای آن گردد، کشش همگرا {{به انگلیسی| concentric}} نامیده می‌شود و اگر کشش ماهیچه منجر به افزایش درازی آن گردد، کشش واگرا {{به انگلیسی| eccentric}} نامیده می‌شود. اگرچه در واقعیت به هنگام [[جنبش جانوری]] هیچ‌کدام از دو متغیر (طول کشش و میزان تنش) ثابت نمی‌مانند. در مهره داران کشش [[ماهیچه اسکلتی]] دارای ریشه عصبی {{به انگلیسی| neurogenic}} می‌باشد، زیرا ماهیچه برای ایجاد کشش باید پیام عصبی از [[نورون حرکتی]] دریافت نماید. یک نورون حرکتی می‌تواند چندین یاخته ماهیچه‌ای را پی دهد و بنابراین سبب کشش هم‌زمان آن‌ها شود. این کشش ماهیچه اسکلتی حاصل حرکت لغزشی رشته‌های پروتئینی درون یاخته ماهیچه می‌باشد که در [[نگره لغزش رشته‌ای]] توضیح داده می‌شود. کششی که توسط ماهیچه تولید می‌گردد، بسته به بسامد [[پتانسیل عمل]] می‌تواند به سه نوع کشش ناگهانی، کشش افزایشی و کشش پایدار دسته‌بندی گردد. هنگامی که ماهیچه اسکلتی در حد متوسطی کشیده می‌شود تنش آن به بالاترین حد می‌رسد که در رابطهٔ کشش و تنش شرح می‌گردد. بر خلاف کشش ماهیچه اسکلتی که دارای ریشه عصبی می‌باشد، کشش [[ماهیچه قلب]] و [[ماهیچه صاف]] دارای ریشه یاخته‌ای {{به انگلیسی| myogenic}} می‌باشند به این معنا که کشش این دو نوع [[بافت ماهیچه‌ای]] توسط یاخته‌های ماهیچه‌ای خودشان برانگیخته می‌شوند و برای کشش نیازی به تحریک عصبی ندارند، گرچه [[دستگاه عصبی خودگردان]] بر روی کارکرد ایشان تأثیرگذار است. روش کارکرد ماهیچه قلب و ماهیچه صاف مشابه با ماهیچه اسکلتی می‌باشد.
 
== انواع ==