تفاوت میان نسخه‌های «قرارگاه مسکونی»

* [[قاسم زارع]] در نقش آقا حشمت، پدر مرتضی قربان زاده
* [[بیژن پیشدادی]] در نقش راننده
* [[مهسا کرامتی]] در نقش الهامالهام، دختر سرباز راسخ
* [[بابك نهرين]] در نقش بیژن، دژبان
*[[مهدی صبایی]] در نقش عزت
کاربر ناشناس