تفاوت میان نسخه‌های «خانقاه احمدی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (←‏top: غلط املایی با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
* همچنین آرامگاه ''آقا میرزا احمد عبدالحی مرتضوی تبریزی(اردبیلی ) (وحید الاولیا الکاملین) و جناب حاج میرزا محمد علی حب حیدراردبیلی (ابوالفتوح )'' از اقطاب این سلسله نیز در این خانقاه‌است.
*این خانقاه شامل
* موزه، که اثار بسیار ارزشمندی از دوره‌های مختلف تاریخی از جمله نسخ خطی و دیگر اشیاء نگهداری می‌شود. از جمله اثار فاخری که در این موزه می‌توان نام برد را. قرانی ایست که در شش جلدیجلد طی مدت ۲۰سال بهبا توسطکتابت شادروان (علی اصغر زرمهر شیرازی) به سامانانجام رسیده را میتوان نام برد.که این اثر توسط ایشانخودشان به این موزه هدیه داده شده.
* کتابخانه بسیارارزشمند.
* درمانگاه‌به‌صورت خیریه است .
۳۰۲

ویرایش