تفاوت میان نسخه‌های «استوانه»

خنثی‌سازی ویرایش 22071717 از 151.245.188.159 (بحث)
(خنثی‌سازی ویرایش 22071717 از 151.245.188.159 (بحث))
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه خنثی‌سازی ویرایش پیشرفته تلفن همراه
{{درگاه|ریاضیات|هندسه}}
* [http://www.mathguide.com/lessons/SurfaceArea.html#cylinders سطح جانبی یک استوانه] در MATHguide
* [http://www.mathguide.com/lessons/Volume.html#cylinders حجم ینهسغعکیک استوانه] در MATHguide
* [http://www.mathsisfun.com/geometry/cylinder.html پیچش یک استوانه] در لذت ریاضی
* [http://www.mathopenref.com/cylindervolume.html حجم یک استوانه] همراه با پویانمایی