تفاوت میان نسخه‌های «حسین خان قاجار سردار ایروانی»

(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
در ایام که باباخان جهانبانی (فتحعلی شاه) از سال ۱۲۰۹ تا ۱۲۱۱ قمری حاکم فارس بود حسین خان سردار نیز در دستگاه او مشغول خدمت و در آن زمان معروف به حسین بیک قاجار قزوینی و شغلش یوزباشی غلامان خاصه بود. پس از کشته شدن [[آغا محمد خان]] در پناه آباد (شوشی) در ذیحجه ۱۲۱۱ قمری، باباخان در محرم ۱۲۱۲ با ششصد سوار زبده به سرکردگی حسین بیک یوزباشی عازم تهران شد.
پس از شورش [[صادق خان شقاقی]]، فتحعلی شاه در اوخر تابستان ۱۲۱۲ قمری حسین بیگ قاجار قزوینی که سرکرده سواران همراهش در سفر شیراز بود را لقب خانی داد و به سمت قوللر آقاسی باشی (رئیس غلامان) منصوب کرد و به عنوان جلودار به سوی [[قزوین]] برای جنگ با صادق خان شقاقی فرستاد.<ref>{{پک|بامداد|1371|ک=شرح حال رجال ایران قرنهای 12 و 13و 14جلدسوم|ص=64 و 65}}</ref>
غتحعلی شاه خواهر او را به زنی گرفت و دخترش نیز با [[عباس میرزا]] ازدواج کرد.<ref>{{پک|تیموری|1392|ک=تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار|ص=269}}</ref>
[[لسان الملک سپهر]] در [[ناسخ التواریخ]] می‌نویسد در سال ۱۲۱۲ قمری فتحعلی شاه پس از شورش [[محمد خان زند]] پسر [[زکی خان زند]] که با بیست هزار سپاهی از [[بصره]] به [[اصفهان]] تاخت و این شهر را تسخیر کرد. سپاهیان زبده ای به فرماندهی '''حسین خان قاجارقزوینی''' ''قوللر آغاسی'' و '''مهرعلی خان واشلو''' و '''الله وردی خان عضدانلو قاجار''' به دفع محمد خان زند مأمور کرد. سپاهیان قاجار محمد خان زند را شکست سنگینی دادند.<ref>{{پک|اجلالی|1373|ک=بنیان حکومت قاجار|ص=23}}</ref>
 
۳۴۴

ویرایش