تفاوت میان نسخه‌های «مارتین شمعون‌پور»

صفحه‌ای تازه حاوی «مارتین شمعون‌پور آهنگساز و بازيگر تاتر ایران است. وی سال ١٣٦٣ در خانواده اى...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «مارتین شمعون‌پور آهنگساز و بازيگر تاتر ایران است. وی سال ١٣٦٣ در خانواده اى...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری مطالب زیاد ویکی‌سازی‌نشده عدم استفاده از یادکرد و پانویس
(بدون تفاوت)
۳۷

ویرایش