تفاوت میان نسخه‌های «امرالله احمدجو»

←‏تلویزیون: نویسنده و کارگردان
(روزی روزگاری(نویسنده و کارگردان))
(←‏تلویزیون: نویسنده و کارگردان)
== فیلم‌شناسی ==
=== تلویزیون ===
* ۱ - [[پشت کوه‌های بلند]] (کارگرداننویسنده وکارگردان ۱۳۹۱)
* ۲ - [[تفنگ سرپر (مجموعه تلویزیونی)|تفنگ سرپر]] (نویسنده و کارگردان ۱۳۷۸–۱۳۸۰)
* ۳ - [[روزی روزگاری (مجموعه تلویزیونی ایرانی)|روزی روزگاری]] (نویسنده و کارگردان ۱۳۷۰)
* [[سردار جنگل (مجموعه تلویزیونی)|سردار جنگل]] (۱۳۶۳–۱۳۶۶)
کاربر گمنام