تفاوت میان نسخه‌های «مهد علیا (ابهام‌زدایی)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
=== تیموریان ===
* [[گوهرشادبیگم]]، همسر شاهرخ تیموری و مادر الغ‌بیگ
=== تیموریانترکمانان ===
* [[خاتون‌جان بیگم]]، همسر [[جهانشاه (قراقویونلو)]]
* [[سلجوق‌شاه بیگم]]، همسر [[اوزون حسن]] و مادر [[سلطان خلیل]] و [[سلطان یعقوب]]
* [[گوهر سلطان خانم]] همسر [[سلطان یعقوب]] و مادر [[سلطان بایسنقر]] و [[سلطان مراد]]
 
=== صفویان ===