تفاوت میان نسخه‌های «گروه‌های قومی در اندونزی»

== آمار ==
[[File:Indonesia Ethnic Groups Map English.svg|thumb|750px|left|نقشه گروه‌های قومی بومی در اندونزی، گروه‌های قومی با منشأ خارجی مانند چینی‌ها، عرب‌ها و هندی‌ها نشان داده نشده‌است، اما به‌طور معمول در مناطق شهری سکونت دارند.]]
== قومیت های بومی ==
== آمار ==
 
 
== منابع ==