تفاوت میان نسخه‌های «بحث:اندونزیایی‌ها»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{رتب}} {{بصب}}» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{رتب}} {{بصب}}» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)