تفاوت میان نسخه‌های «نت‌نویسی ای‌بی‌سی»

←‏Example: تغییر آهنگ مقال با یک آهنگ فولکلور ایرانی
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''نت‌نویسی ای‌بی‌سی''''' ({{lang-en|ABC notation}}) گونه‌ای از نت‌نویسی موسیقی خلاص...» ایجاد کرد)
 
(←‏Example: تغییر آهنگ مقال با یک آهنگ فولکلور ایرانی)
== Example ==
در زیر، مثالی از این نت‌نویسی آمده. خطوط اولیه که در آنها از : استفاده شده، سربرگ نت موسیقی هستند و اطلاعاتی شامل کلید نت، زمان‌بندی آن، نام نت، سازنده آهنگ و غیره را می‌توان در آن مشخص کرد. خطوط بعدی در برگیرنده خود نت‌ها هستند و | نشانگر خط میزان‌هاست.
 
<source lang="javascript">
X:1
T: هه‌روایه
T:The Legacy Jig
C: فولکلور
M:62/84
L:1/8
R:jig
z G/2G/2 GG | G3/2-A/2 (G/2F/2F) | G A B/2-A/2A/2-G/2 | G3/2-A/2 (G/2F/2F) :|
K:G
|:z G/2A/2 B/2-A/2A/2-G/2 | G3/2A/2 G/2-F/2F/2-E/2 | FG A/2-G/2G/2-F/2 |1 F3/2-G/2 F/2-E/2G |2 F3/2-G/2 (F/2E/2E) :|
GFG BAB | gfg gab | GFG BAB | d2A AFD |
|:z c/2c/2 cc | c2 (B/2A/2A) | Bc d/2-c/2c/2-B/2 | B3/2-c/2 B/2-A/2G :| |: z G/2A/2 B/2-A/2A/2-G/2 | G3/2A/2 G/2-F/2F/2-E/2|
GFG BAB | gfg gab | age edB |1 dBA AFD :|2 dBA ABd |:
FG A/2-G/2G/2-F/2 |1 F3/2-G/2 F/2-E/2G |2 F3/2-G/2 (F/2E/2E) :| |]
efe edB | dBA ABd | efe edB | gdB ABd |
efe edB | d2d def | gfe edB |1 dBA ABd :|2 dBA AFD |]
</source>
 
نتیجه نهایی در نرم‌افزارهای چاپ این نت‌نویسی، بصورت تصویر زیر است.
 
 
[[Image:Legacy jig.png|700px|center]]
<div style="direction: ltr; text-align: center;">
<score lang="ABC" style="direction: ltr" sound="1">
X:1
T: هه‌روایه
C: فولکلور
M:2/4
L:1/8
R:jig
K:bih
z G/2G/2 GG | G3/2-A/2 (G/2F/2F) | G A B/2-A/2A/2-G/2 | G3/2-A/2 (G/2F/2F) :|
|:z G/2A/2 B/2-A/2A/2-G/2 | G3/2A/2 G/2-F/2F/2-E/2 | FG A/2-G/2G/2-F/2 |1 F3/2-G/2 F/2-E/2G |2 F3/2-G/2 (F/2E/2E) :|
|:z c/2c/2 cc | c2 (B/2A/2A) | Bc d/2-c/2c/2-B/2 | B3/2-c/2 B/2-A/2G :| |: z G/2A/2 B/2-A/2A/2-G/2 | G3/2A/2 G/2-F/2F/2-E/2|
FG A/2-G/2G/2-F/2 |1 F3/2-G/2 F/2-E/2G |2 F3/2-G/2 (F/2E/2E) :| |]
</score>
</div>
 
== منابع ==