تفاوت میان نسخه‌های «بندیکت شانزدهم»

تصویر جایگزین شد
برچسب: ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(تصویر جایگزین شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
| honorific-suffix =
| title =
| image = Pope BenedictusBenedict XVI january,20 2006 (Blessing-2) mod.jpg
| image_size = 200px260px
| alt =
| caption = پاپ بندیکت شانزدهم، ۲۰ ژانویه ۲۰۰۶