تفاوت میان نسخه‌های «مکتب سنت‌گرایی»

افزودن {{منبع}} (توینکل)
(افزودن {{منبع}} (توینکل))
{{منبع|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۹}}
'''مکتب سنت‌گرایی'''، رویکردی در [[فلسفه معاصر]] است که نسبت به [[مدرنیته]] و [[فلسفه جدید]] در [[غرب]] موضعی بشدت انتقادی دارد و خواهان احیای دانش و خرد در معنای [[قدسی]] است. باور بنیادین و مرکزی در این مکتب اعتقاد به [[خرد جاویدان]] می‌باشد که مبنی بر حضور یک حقیقت فراطبیعی مشترک، جاویدان و جهانی در بطن سنت‌های معتبر [[دینی]] می‌باشد و [[علوم طبیعی|علم تجربی مدرن]] را که رویکردی [[سکولاریسم|سکولار]] به جهان و انسان دارد را نقد می‌کنند. این مکتب بر [[دین‌شناسی تطبیقی]] در دوره معاصر بسیار اثرگذار بوده‌است. در [[جهان اسلام]]، این مکتب با پیوند با [[تصوف]] جای پایی میان مردم یافته‌است. همچنین با آیین‌ها و ادیان [[شرق دور]] پیوند دارد.