بخش قطور: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
'''بخش قطور''' یکی از بخش‌های تابعه [[شهرستان خوی]] در [[استان آذربایجان غربی]] در شمال غربی ایران است.<ref>اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: ۱۳۸۳ خ.</ref>
==وجه تسمیه==
نام قطور در گویش محلیمحلے ساکنان این منطقه "کوتول" نیز خوانده می‌شود.{{مدرک}} وجه تسمیه این شهر به روایتیروایتے به دوران تسلطمغولان امپراتوریبرمیگردد عثمانیکه برسردار اینمغولے منطقهبه برمیاسم«کوتول» گرددیاهمان«قطور» کهبه درمعناے آنسرسخت زمان حاکمبر این منطقه سرداریحکمرانے به نام "قطور" بوده‌استمیکرده.{{مدرک}}
 
== قطور در پهنه تاریخ ==