تفاوت میان نسخه‌های «ترکمن‌ها»

غیر از طوایف و تیره‌های مختلف تركمن، تركمن ها دارای چهار طایفه دیگری موسوم به اولاد هستند. این طوایف چهارگانه اولاد از طوایف مقدس تركمن به شمار می‌آیند. زیرا آنها خود را از نسل [[خلفای راشدین]] می‌دانند.
این طوایف عبارتند از:
# شیخ از نسلابوبكرنسل ابوبكر
# مخدم (مختوم) از نسل عمر
# آتا از نسل عثمان
# خوجه از نسل حضرت علی مرتضی
این طوایف چهارگانه كه از چهار یار [[پیامبر اسلام]] انشعاب یافته‌اند اولاد آن‌ها در نزد تركمنها مقدس شمرده می‌شوند.<ref>http://www.bayragh.ir/modules/smartsection/item.php?itemid=213</ref>
 
۴۹۳

ویرایش