تفاوت میان نسخه‌های «فهرست کشورها بر اساس سرانه مخارج مصرف نهایی خانوار»

بدون خلاصه ویرایش
(ایجادشده به کمک به ویکی‌فا و Dexbot، ابرابزار، اصلاح ارقام)
برچسب: خالی‌کردن
'''فهرست کشورها بر اساس سرانه مخارج مصرف نهایی خانوار''' ({{lang-en|List of countries by household final consumption expenditure per capita}}) شامل فهرست کشورها بر اساس سرانه [[هزینه مصرف نهایی خانوار|مخارج مصرف نهایی خانوار]] است و مشتمل است بر تقسیم ارزش بازاری تمام خدمات و کالاهایی است که در طول یک سال توسط [[خانوار]]ها خریداری میشوند بر جمعیت کشور.
 
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
! کشور
! سرانه <br>مخارج خانوار <br>(به دلار)<ref>[http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators World Development Indicators database, updated on 28 October 2019], [[World Bank]]. Accessed on 4 November 2019.</ref>
! سال
|-
| align="left" | {{flag|Hong Kong}} || ۳۸٬۲۸۵ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|United States}} || ۳۷٬۹۰۳ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Switzerland}} || ۲۸٬۳۲۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Luxembourg}} || ۲۸٬۲۶۱ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Norway}} || ۲۵٬۴۸۱ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Bermuda}} || ۲۴٬۸۶۸ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Canada}} || ۲۴٬۷۰۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Singapore}} || ۲۴٬۷۰۳ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Iceland}} || ۲۴٬۶۷۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Australia}} || ۲۴٬۱۴۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|United Kingdom}} || ۲۳٬۸۸۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Germany}} || ۲۳٬۸۸۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Macao}} || ۲۳٬۶۱۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Austria}} || ۲۳٬۲۵۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Finland}} || ۲۱٬۲۲۱ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Sweden}} || ۲۱٬۱۹۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Cyprus}} || ۲۰٬۹۲۸ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Belgium}} || ۲۰٬۸۴۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Netherlands}} || ۲۰٬۷۶۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|New Zealand}} || ۲۰٬۴۸۵ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|France}} || ۲۰٬۴۰۸ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Japan}} || ۲۰٬۲۹۳ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Denmark}} || ۲۰٬۲۲۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Italy}} || ۲۰٬۱۳۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Ireland}} || ۲۰٬۰۸۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Israel}} || ۱۸٬۲۰۲ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Kuwait}} || ۱۸٬۰۹۴ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Puerto Rico}} || ۱۷٬۹۸۱ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Qatar}} || ۱۷٬۷۹۱ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Guam}} || ۱۷٬۷۷۳ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Spain}} || ۱۷٬۶۵۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Lithuania}} || ۱۷٬۶۳۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Portugal}} || ۱۷٬۰۷۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Curacao}} || ۱۶٬۹۰۳ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Korea, South}} || ۱۶٬۸۴۸ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|United Arab Emirates}} || ۱۶٬۶۹۹ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Aruba}} || ۱۶٬۶۳۷ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Bahamas, The}} || ۱۶٬۳۳۷ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Malta}} || ۱۶٬۰۵۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Poland}} || ۱۶٬۰۱۸ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Greece}} || ۱۶٬۰۱۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Saudi Arabia}} || ۱۵٬۶۸۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Slovenia}} || ۱۵٬۵۰۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Czech Republic}} || ۱۴٬۹۳۵ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Slovak Republic}} || ۱۴٬۷۴۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Bahrain}} || ۱۴٬۱۶۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Estonia}} || ۱۴٬۱۳۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Malaysia}} || ۱۴٬۱۲۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Romania}} || ۱۳٬۸۷۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Latvia}} || ۱۳٬۸۷۱ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Chile}} || ۱۳٬۵۲۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Russia}} || ۱۳٬۳۲۱ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Uruguay}} || ۱۳٬۱۶۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Hungary}} || ۱۳٬۱۶۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Mauritius}} || ۱۲٬۸۲۳ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Turkey}} || ۱۲٬۵۲۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Oman}} || ۱۲٬۰۶۱ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Argentina}} || ۱۱٬۸۸۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Croatia}} || ۱۱٬۸۲۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Belarus}} || ۱۱٬۷۷۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Panama}} || ۱۱٬۴۷۴ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Montenegro}} || ۱۱٬۱۸۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Lebanon}} || ۱۱٬۱۷۵ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Bulgaria}} || ۱۰٬۹۶۵ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Palau}} || ۱۰٬۷۹۶ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Costa Rica}} || ۱۰٬۷۷۸ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Kazakhstan}} || ۱۰٬۲۰۶ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Seychelles}} || ۱۰٬۱۶۰ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Mexico}} || ۱۰٬۰۶۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Brunei}} || ۱۰٬۰۵۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Dominican Republic}} || ۹٬۹۶۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Barbados}} || ۹٬۷۵۱ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Northern Mariana Islands}} || ۹٬۶۵۵ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Venezuela}} || ۹٬۲۶۰ || ۲۰۱۴
|-
| align="left" | {{flag|Serbia}} || ۹٬۰۲۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Kosovo}} || ۸٬۷۱۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Colombia}} || ۸٬۶۱۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|American Samoa}} || ۸٬۳۰۲ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Bosnia and Herzegovina}} || ۸٬۳۰۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Thailand}} || ۸٬۲۶۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|North Macedonia}} || ۸٬۰۹۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Brazil}} || ۷٬۹۸۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Sri Lanka}} || ۷٬۷۸۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Peru}} || ۷٬۷۲۱ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Egypt}} || ۷٬۶۲۱ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Paraguay}} || ۷٬۴۳۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Namibia}} || ۷٬۳۲۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Equatorial Guinea}} || ۷٬۲۸۸ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Albania}} || ۷٬۱۷۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|South Africa}} || ۶٬۹۸۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Iran}} || ۶٬۹۱۷ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Eswatini}} || ۶٬۹۱۲ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Saint Lucia}} || ۶٬۹۰۰ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Armenia}} || ۶٬۷۷۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Jordan}} || ۶٬۶۵۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Tunisia}} || ۶٬۵۰۳ || ۲۰۱۳
|-
| align="left" | {{flag|Azerbaijan}} || ۶٬۴۷۶ || ۲۰۱۲
|-
| align="left" | {{flag|Ukraine}} || ۶٬۴۶۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Botswana}} || ۶٬۴۱۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Guatemala}} || ۶٬۲۷۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Georgia}} || ۶٬۲۵۴ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|El Salvador}} || ۶٬۱۳۸ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Ecuador}} || ۵٬۹۳۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Moldova}} || ۵٬۸۵۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Jamaica}} || ۵٬۶۴۷ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Indonesia}} || ۵٬۶۴۵ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|China}} || ۵٬۵۴۸ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Mongolia}} || ۵٬۴۸۳ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Philippines}} || ۵٬۳۶۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Belize}} || ۵٬۳۰۵ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Guyana}} || ۴٬۷۵۹ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Cabo Verde}} || ۴٬۵۵۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Bhutan}} || ۴٬۵۰۹ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Iraq}} || ۴٬۳۹۴ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Algeria}} || ۴٬۲۶۱ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Bolivia}} || ۴٬۲۴۵ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Tonga}} || ۴٬۲۱۳ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Gabon}} || ۴٬۱۳۶ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Morocco}} || ۴٬۰۰۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Vietnam}} || ۴٬۰۰۳ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Pakistan}} || ۳٬۹۸۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|India}} || ۳٬۹۶۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Palestine}} || ۳٬۶۱۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Nicaragua}} || ۳٬۶۰۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Honduras}} || ۳٬۵۲۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Laos}} || ۳٬۳۳۷ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Nigeria}} || ۳٬۲۲۵ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Ghana}} || ۳٬۲۰۶ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Kyrgyzstan}} || ۲٬۸۲۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Lesotho}} || ۲٬۵۲۴ || ۲۰۱۶
|-
| align="left" | {{flag|Bangladesh}} || ۲٬۵۱۱ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Côte d'Ivoire}} || ۲٬۵۰۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Cambodia}} || ۲٬۴۸۵ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Angola}} || ۲٬۴۳۷ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Zimbabwe}} || ۲٬۴۱۸ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Kenya}} || ۲٬۴۱۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Tajikistan}} || ۲٬۳۸۲ || ۲۰۱۳
|-
| align="left" | {{flag|Senegal}} || ۲٬۳۶۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Uzbekistan}} || ۲٬۳۵۸ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Cameroon}} || ۲٬۳۴۳ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Comoros}} || ۲٬۱۶۲ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Marshall Islands}} || ۲٬۱۰۱ || ۲۰۱۵
|-
| align="left" | {{flag|Sudan}} || ۲٬۱۰۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Nepal}} || ۱٬۹۲۳ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Zambia}} || ۱٬۸۱۰ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Mauritania}} || ۱٬۷۷۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Togo}} || ۱٬۶۸۶ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Myanmar}} || ۱٬۶۸۰ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Guinea}} || ۱٬۶۱۳ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Rwanda}} || ۱٬۶۰۳ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Eritrea}} || ۱٬۵۴۹ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Vanuatu}} || ۱٬۵۴۴ || ۲۰۱۴
|-
| align="left" | {{flag|Afghanistan}} || ۱٬۵۳۵ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Mali}} || ۱٬۴۷۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Liberia}} || ۱٬۴۶۰ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Guinea-Bissau}} || ۱٬۴۰۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Tanzania}} || ۱٬۳۹۵ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Benin}} || ۱٬۲۷۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|East Timor}} || ۱٬۲۲۴ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Sierra Leone}} || ۱٬۲۰۶ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Chad}} || ۱٬۱۸۲ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Uganda}} || ۱٬۱۴۹ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Gambia, The}} || ۱٬۱۴۳ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|Malawi}} || ۱٬۱۳۰ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Madagascar}} || ۱٬۰۵۴ || ۲۰۱۶
|-
| align="left" | {{flag|Ethiopia}} || ۱٬۰۴۳ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Burkina Faso}} || ۹۸۴ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Congo}} || ۹۰۷ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Mozambique}} || ۸۷۸ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Turkmenistan}} || ۸۲۱ || ۲۰۱۱
|-
| align="left" | {{flag|South Sudan}} || ۷۸۵ || ۲۰۱۶
|-
| align="left" | {{flag|DR Congo}} || ۶۱۸ || ۲۰۱۸
|-
| align="left" | {{flag|Niger}} || ۵۹۲ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Central African Republic}} || ۵۵۷ || ۲۰۱۷
|-
| align="left" | {{flag|Burundi}} || ۵۳۴ || ۲۰۱۸
|}
 
 
== منابع ==
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =//en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_household_final_consumption_expenditure_per_capita&oldid=924516087|عنوان = List of countries by household final consumption expenditure per capita|زبان =انگلیسی|بازیابی =۴ ژانویه ۲۰۲۰}}
 
[[رده:تولید ناخالص داخلی]]
[[رده:فهرست کشورها بر پایه مقادیر سرانه]]
[[رده:فهرست‌ها بر پایه شاخص‌های اقتصادی]]
 
[[en:List of countries by household final consumption expenditure per capita]]