تفاوت میان نسخه‌های «محسن جهانسوز»

بدون خلاصه ویرایش
سروان '''محسن میرزا جهانسوز''' (۱۳۱۸ -۱۲۹۳) (فرزند اسعدالسلطنه)، نویسنده، مترجم و فعال سیاسی دوره [[پهلوی اول]]، مؤلف آثاری چون کتاب خاطرات هیتلر و نخستین مترجم کتاب [[نبرد من]] [[هیتلر]] بود که در اسفند سال [[۱۳۱۸]] به اتهام تشکیل گروه سیاسی ضد رژیم در دادگاه نظامی محاکمه و تیرباران شد. [[امان‌الله قرشی]] از اعضای گروه وی بود.<ref>https://www.cgie.org.ir/fa/news/179827</ref><ref>http://ensani.ir/file/download/article/20120614192808-7014-133.pdf</ref><ref>http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book%3A407151</ref><ref>http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=874071&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author</ref><ref>http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/bibliographicSimpleSearchProcess.do?simpleSearch.value=واق‍ع‍ه+اع‍دام+ج‍ه‍ان‍س‍وز+و+ری‍ش‍ه‌ه‍ای+س‍ی‍اس‍ی+و+اج‍ت‍م‍اع‍ی+آن&bibliographicLimitQueryBuilder.biblioDocType=&simpleSearch.indexFieldId=&nliHolding=&command=I&simpleSearch.tokenized=true&classType=0&pageStatus=0&bibliographicLimitQueryBuilder.useDateRange=false&bibliographicLimitQueryBuilder.year=&documentType=&attributes.locale=fa</ref>
 
== پانویس ==