تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی یونان»

جز
ارجاع به دو مقاله
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
جز (ارجاع به دو مقاله)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|country = Greece
|era = [[تاریخ مدرن|معاصر]]
|government_type = [[پادشاهی مطلقه]] ۱۸۳۲–۱۸۴۳{{سخ}}[[نظام پارلمانی|دموکراسی پارلمانی]] و [[پادشاهی مشروطه]] ۱۸۴۳–۱۹۲۴, ۱۹۳۵–۱۹۷۴{{سخ}}[[خونتای نظامی یونان|خونتای نظامی]] ۱۹۶۷-۱۹۷۴
|
|life_span = ۱۸۳۲–۱۹۲۴{{سخ}}۱۹۳۵–۱۹۴۱{{سخ}}۱۹۴۴–۱۹۷۴
|event3 = [[Greek plebiscite, 1935|Monarchy restored]]
|date_event3 = ۳ نوامبر ۱۹۳۵
|event4 = [[https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86نبرد یونان |اشغال یونان]]
|date_event4 = آوریل 1941 – اکتبر 1944
|event5 = [[خونتای نظامی یونان|خونتا نظامی]]
|religion = ارتدوکس یونانی
|
|leader1 = [[https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86اوتو، شاه یونان| اوتو یونان]]
|year_leader1 = ۱۸۳۲–۱۸۶۲
|leader2 = [[کنستانتین دوم یونان|کنستانتین دوم]]
۱۷

ویرایش