تفاوت میان نسخه‌های «سید حسین صفایی»

(اصلاح و ویرایش)
 
== آثار و تألیفات ==
دکتر صفایی خدمات علمی زیادی داشته است. شاگردان بسیاری تربیت کرده که برخی جز اساتید برجسته حقوق ایران هستند و کتب متعددی تالیف و ترجمه کرده است. کتاب های دکتر صفایی معمولاً جز کتاب های دانشگاهی مرجع در ایران است. به عنوان نمونه کتاب حقوق خانواده با همکاری دکتر اسداله امامی برنده جایز کتاب سال گردیده است و تاکنوتتاکنون پنجاه شش مرتبه تجدید چاپ شده است .سبک نوشتن صفایی ساده و در عین حال بسیار روان است.
 
دکتر صفایی در زمینه ترجمه نیز آثار ارزشمندی به فارسی برگرداندند که از جمله مهم ترین آن ها کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر تالیف استاد بزرگ حقوق تطبیقی دنیا تألیف رنه دیوید است که با همکاری دکتر [[محمد آشوری]] و دکتر [[عزت الله عراقی]] به فارسی ترجمه کردند. مرکز نشر دانشگاهی این کتاب را به چاپ رسانده است.
 
ترجمه کتاب مبانی و اصول مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق تطبیقی تالیف آندره تنک ،استاد برجسته مسئولیت مدنی، دیگر اثر دکتر صفایی است که با همکاری سید احسان حسینی به فارسی ترجمه و منتشر گریدهگردیده است. در این کتاب به مباحث عمیق فلسفی و مبانی مسئولیت مدنی پرداخته شده است. شرکت سهامی انتشار این کتاب را منتشر نموده است.
 
رنه دیوید و آندره تنک هر دو از اساتید دکتر صفایی در فرانسه بوده اند.
کاربر گمنام