تفاوت میان نسخه‌های «سید حسین صفایی»

 
=== '''<big>کتب</big>''' ===
 
=== تألیفات ===
 
* حمایت از محجورین در حقوق تطبیقی LA PROTECTION DES INCAPABLES (به زبان فرانسه)
*[[خیار تفلیس|حقوق مدنی]] (جلد اول، حقوق اشخاص و اموال،انتشارات میزان، ۱۳۹۲)
*[[خیار تخلف شرط|حقوق مدنی]] (جلد دوم، قواعد عمومی قرار دادها،انتشارات میزان، ۱۳۹۴)
* مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی (۱۳۵۵)
* نهادهای اساسی در حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه ۱۳۵۰)
* حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه ۱۳۶۹)
*[[جامعه‌شناسی حقوق|نظامهای بزرگ حقوقی معاصر]] (ترجمه با همکاری دکتر عزت‌الله عراقی و دکتر محمد آشوری)
* حقوق خانواده (در دو جلد، با همکاری دکتر اسدالله امامی، ۱۳۷۰) این کتاب برنده جایزه بهترین کتاب سال شده‌است.
* مختصر حقوق خانواده (با همکاری دکتر اسدالله امامی، نشر میزان، ۱۳۹۵)
* حقوق اشخاص و حمایت از محجورین (با همکاری دکتر مرتضی قاسم‌زاده،انتشارات سمت)
* مسئولیت مدنی:الزامات خارج از قرارداد (با همکاری دکتر حبیب‌الله رحیمی،انتشارات سمت)
* حقوق بین‌الملل خصوصی(انتشارات میزان)
* مسئولیت مدنی تطبیقی (با همکاری دکتر حبیب‌الله رحیمی انتشارات شهردانش، ۱۳۹۷)
* حقوق مدنی وصیت، ارث، شفعه (با همکاری هادی شعبانی کندسری، انتشارات شرکت سهامی انتشار)
 
=== ترجمه ها ===
 
* مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی (۱۳۵۵)
 
* نهادهای اساسی در حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه ۱۳۵۰)
* حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه ۱۳۶۹)
*مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی (انتشارات میزان)
*[[جامعه‌شناسی حقوق|نظامهای بزرگ حقوقی معاصر]] (ترجمه با همکاری دکتر عزت‌الله عراقی و دکتر محمد آشوری)
*مبانی و اصول مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق تطبیقی (ترجمه با همکاری سید احسان حسینی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1398)
 
کاربر گمنام