تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:رده‌دهی مقالات همسنگ»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
== کار نکردن ابزار رده همسنگ ==
{{میان‌بر|وپ:رده همسنگ غیرفعال}}
در صورتی که ربات رده همسنگ رده یا مقالهٔ شما را ویرایش/پر نمی‌کند. پیش از گزارش خطا حتماحتماً موارد زیر را بررسی کنید:
:'''نکتهٔ ۱''': در اینجا مقاله می‌تواند صفحه در فضای نام دیگر باشد فقط برای آسانی در بیان فرض می‌کنیم قرار است ربات روی مقاله کار کند.
:'''نکتهٔ ۲''': منظور از میان‌ویکی، وجود پیوند زبان فارسی و اینگلیسی در یک آیتم در ویکی‌داده‌است. حتماحتماً دقت کنید که میان‌ویکی در ویکی‌داده باشد.
:'''نکتهٔ ۳''':حتما کاشهٔ مقاله و رده را خالی کنید.
;رفع اشکال
** رده وام‌واژه
** رده پنهان
** رده نگهداری و...و…
* ربات برای کار کردن توسط {{الگو|رده همسنگ نه}}، {{الگو|رده همسنگ میلادی نه}} محدود می‌شود و اگر در مقاله هست تعدادی یا کل رده‌های همسنگ را در نظر نمی‌گیرد.
;گزارش خطا
در صورتی که موارد فوق را بررسی کردید و باز هم ربات درست عمل نمی‌کند لطفالطفاً با ذکر مورد (نام مقاله یا رده)، در [[وپ:فنی]] گزارش دهید تا بررسی شود.
 
== قابلیت‌ها ==