شاه تهماسب دوم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| image =Persia, scià thamasp II, decuplo afshari d'oro, 1722-1732.JPG
| caption = سکه‌ای از شاه طهماسب دوم
| reign = ۱۷۲۲ – ۱۷۳۲۱۷۲۸
| full name = نام کامل: شاه تهماسپ پسر سلطان حسین صفوی{{سخ}}لقب: صاحبقران، سلطان بر سلاطین
| birth_date = ۳ دسامبر ۱۷۰۴{{سخ}}[[اصفهان]]
| death_place = [[سبزوار]]
| burial_place = [[مشهد]]
| successor = [[عباسشاه سوماحمد صفوی|احمد یکم]]
| predecessor = [[شاه سلطان حسین|سلطان حسین یکم]]
| spouse = شاهپری بیگم
| dynasty = [[صفویان|دودمان صفوی]]
| issue = [[شاه عباس سوم]]{{سخ}}[[شاه حسین دوم]]{{سخ}}عصمت‌نسا بیگم
| religion = [[اسلام]]، [[شیعه دوازده‌امامی]]
| succession = [[صفویان#فهرست پادشاهانشاهان صفویایران|دهمین پادشاه صفویایران]]
| succession1 = [[فهرستدوره شاهان ایران|پادشاه ایران]]دوم
| successor1 = [[عباس سوم]]
| predecessor1 = [[اشرفشاه افغاناحمد صفوی|اشرفاحمد هوتکیکم]]
| reign1 = ۱۷۲۸ – ۱۷۳۲
}}