دودمان آرپاد: تفاوت میان نسخه‌ها

(family tree --> Chart)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|boxstyle_An3=background-color: #afa;}}
{{chart | | | | | | | | | | | |!| | | ||}}
{{chart | | | | | | | | | | |La4|La4='''[[لاسلوی چهارم]]'''{{سخ}}۱۲۷۲–۱۲۹۰|boxstyle_Mar=background-color: #afa;پرنسس لی لا
|boxstyle_La4=background-color: #afa;}}
{{chart/end}}
کاربر ناشناس