دودمان آرپاد: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏شجره‌نامهٔ دودمان آرپاد: {{|!|| | || | | | | | chart La5|la5|='''[[پرنسس لی لا]'''{{سخ}}
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(←‏شجره‌نامهٔ دودمان آرپاد: {{|!|| | || | | | | | chart La5|la5|='''[[پرنسس لی لا]'''{{سخ}})
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|boxstyle_An3=background-color: #afa;}}
{{chart | | | | | | | | | | | |!| | | ||}}
{{chart | | | | | | | | | | |La4|La4='''[[لاسلوی چهارم]]'''{پرنسس لی لا }{{chart/endسخ}}
 
 
 
 
 
 
{{|!|| | || | | | | | chart
La5|la5|='''[[پرنسس لی لا]'''{{سخ}}
 
== منابع ==
کاربر ناشناس