دودمان آرپاد: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏شجره‌نامهٔ دودمان آرپاد: ملکه فعلی:پرنسس لی لا
(ملکه فعلی:پرنسس لی لا)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(←‏شجره‌نامهٔ دودمان آرپاد: ملکه فعلی:پرنسس لی لا)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
== شجره‌نامهٔ دودمان آرپاد ==
{{chart/start}}
ملکه فعلی:پرنسس لی لا
{{chart | | | | | | | | | | | | | |Arp| | | | | | | | | | | | | | | | |Ard|Arp=[[آرپاد]]|Ard=دودمان آرپاد
|boxstyle_Arp=background-color: #afa;
کاربر ناشناس