تفاوت میان نسخه‌های «گرت بیل»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
[[لیگ قهرمانان اروپا]]: ۲۰۱۳-۲۰۱۴ ، ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ، ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ، ۲۰۱۷-۲۰۱۸
 
[[سوپرجام اروپا]]: ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۶ ، ۲۰۱۷