تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان فیروزکوه»

خنثی‌سازی ویرایش 27973597 از 5.116.131.129 (بحث) صرفا دستکاری سلیقه ای و بدون منبع
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(خنثی‌سازی ویرایش 27973597 از 5.116.131.129 (بحث) صرفا دستکاری سلیقه ای و بدون منبع)
برچسب: خنثی‌سازی
تعداد دهستان----: ۵---- ۷۲---- ۶/۹٪
 
تعدادآبادی‌های دارای سکنه----: ۷۱---- ۱۳۳۷--- --- ۱۲---- ۰ ٪۵/۴٪
 
تعداد شهر----: ۲---- ۴۰---- ۵ ٪
 
تعدادشهرهای بالای ۵۰هزار نفر جمعیت: ۰---- ۱۲---- ۰ ٪
 
== ساکنان شهرستان فیروزکوه ==