تفاوت میان نسخه‌های «فتح سیسیل توسط مسلمانان»

بدون خلاصه ویرایش
 
دژ [[انا (شهر)|انا]] در میانهٔ جزیره پشت گرمی اصلی بیزانسیان در رویارویی با یورش های [[اغلبیان|اغلبی]] بود ، اما این دژ نیز در سال ۸۵۹ برافتاد . با این رخداد فشار بر بخشهای خاوری جزیره بیشتر شد و [[سیراکوز]] پس از محاصره ای طولانی در سال ۸۷۸ به دست مسلمانها افتاد. برخی از دژهای [[بیزانس|بیزانسی]] در شمال خاوری جزیره برای چند دهه دیگر هم پابرجا ماندند و تا سدهٔ ۱۱ میلادی نیز تلاش هایی برای بازپس گیری جزیره رخ داد ، ولی چیرگی مسلمانان بر جزیره چندان به چالش کشیده نشد. سرنگونی واپسین دژ بزرگ بیزانسی ، [[تائورمینا]] ، در سال ۹۰۲ ، در تاریخ کامل شدن گشایش اسلامی [[سیسیل]] شمرده میشود.
 
[[سیسیل]] در دورهٔ فرمانروایی مسلمانها سرزمینی مرفه شد و اندک اندک خود را از [[افریقیه]] جدا کرد و به امارتی نیمه مستقل تغییر شکل یافت . جمعیت مسلمان جزیره گشایش نورمنیِ دههٔ ۱۰۶۰ را از سر گذراند ، زیر فرمانروایی شاهان نورمن همچنان ثروت و رفاه خود را نگهداشت و یک ترکیب فرهنگی ویژه در سیسیل زاده شد . ولی با شکست شورش مسلمانان در دههٔ ۱۲۲۰ ، آنان به سوی شهر [[لوچرا]] در خاک اصلی ایتالیا بیرون رانده شدند.
 
== بن مایه ==