تفاوت میان نسخه‌های «فضل بن شاذان»

 
== زندگی‌نامه ==
از جزئیات زندگی شخصی و تاریخ دقیق تولد فضل بن شاذان آگاهی چندانی در دست نیست؛ نجاشی او را از طایفهٔ ازد از قبیله‌‏های معروفنام دار [[یمن]] و پدرش را از شاگردان یونس بن عبدالرحمان شمرده است. برخی نیز پدر او را شاذان و ایرانی الاصلتبار ذکر کرده‌اند. اما سندی از هراین دو روایت در دست نیست. با توجه به روایاتی که فضل از علی بن موسی دارد، می‌توان تولد او را در حدود ۱۸۰ هجری تخمین زد. [[شیخ محمد کشی]] می‌نویسد: {{نقل‌قول|فضل در روستایی در حوالی [[بیهق]] بود که خبر خروج [[خوارج]] به او رسید و برای فرار از چنگ آنان بار سفر بست و از آن‌جا گریخت. در اثر فشار و سختی سفر بیمار شد و در سال ۲۶۰ هجری درگذشت.}}
 
== آثار ==
۳۶۵

ویرایش