تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پرسپولیس»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
{|class="wikitable"
|-
| -{{پرچمک|ایران}} [[یحیی گل‌محمدی]] || سرمربی
|-
|{{پرچمک|ایران}} [[کریم باقری]] || مربی